İMO'dan asfalt uyarısı

Sıcak havalarda beton dökümünde ciddi sıkıntılar yaşanabilceği uyarısında bulunan İMO Başkanı Mustafa Balcı, “Bu koşullarda beton dökümünde en önemli adım döküm öncesi planlama aşamasıdır, detaylı bir planlama ve beton döküm safhalarının uygun koordinasyonu ile yaşanabilecek aksamalara karşı önleyici tedbirler önceden alınabilir” dedi.

 İMO'dan asfalt uyarısı
19 Temmuz 2021 - 11:48
Sıcak havalarda beton dökümünde ciddi sıkıntılar yaşanabilceği uyarısında bulunan İMO Başkanı Mustafa Balcı,  “Bu koşullarda beton dökümünde en önemli adım döküm öncesi planlama aşamasıdır, detaylı bir planlama ve beton döküm safhalarının uygun koordinasyonu ile yaşanabilecek aksamalara karşı önleyici tedbirler önceden alınabilir” dedi.

Antalya İnşaat Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Mustafa Balcı,  “Beton dökümünde “Sıcak Hava”, TS 1248 standardına göre; beton dökümü sırasında ortalama sıcaklığın art arda üç gün süre ile 30 °C’ nin üstünde bulunduğu süredeki hava durumu olarak tarif edilir” diye bilgi verdi. EMO Başkanı Balcı, “ Sıcak hava beraberinde beton özelliklerini olumsuz olarak; yüksek beton sıcaklığı, düşük bağıl nem, yüksek rüzgâr hızı ve güneş ışınları da etkilemektedir. Sıcak havada oluşan problemlerin çoğunluğu, çimentonun hidratasyon hızının artması ve taze beton karışımındaki suyun buharlaşma hızının artması ile ilişkilidir. Oluşan ısı; çimento bileşimi ve inceliğine, beton bileşimine, ortam ve beton sıcaklığına, katkı maddelerinin kullanımına bağlı olarak değişir. Sıcak havaya bağlı olarak taze betonda; çökme kayıp hızının artması, priz süresinin kısalması, plastik rötrenin artma olasılığı gibi problemler ortaya çıkar. Sıcak havada betonun erken kürü daha büyük önem kazanır, mümkün olduğunca kür başlangıcını erkene alıp, kür süresini uzatmak gereklidir. Bunun yanında betonda erken mukavemetlerde (3 ve 7 gün ) beklenin üzerinde mukavemet alınırken, nihai mukavemette (28 gün) kayıplar söz konusu olabilmektedir” diye konuştu.
BETON DÖKÜMÜNE ALINACAK ÖNLEMLER
Başkan Balcı, “ Uygulamacıların sıcak havada beton dökümüne karşı alabileceği bazı önlemler alınabilir. Çok sıcak ve kuru havalarda beton dökme işleminin akşam veya gece vakitlerinde yapılması yararlı olur.  Beton dökümünden önce beton kalıbı ve donatı ıslatılmalı, ıslatma suyu buharlaşır buharlaşmaz döküm yapılmalıdır. Üretim süresince betonun çökmesi, birim ağırlığı ve hava içeriği gibi özellikler yeterli sıklıkla denetlenmelidir. Gerekli değerlendirmeler için transmikserden çıkan betonun sıcaklığı, beton yerleştirme işlemi sırasındaki hava sıcaklığı, beton koruma süresince ortalama sıcaklıklar ile bu süredeki en düşük ve en yüksek günlük hava sıcaklıkları ölçülüp kaydedilmelidir. Olumsuz etkilerinin önlenmesi için herhangi bir tedbir alınmayan durumlarda, taze betonun sıcaklığı 35°C’den düşük olmalıdır “TS 13515”diye bilgi verdi. 
ISLAK BEZLE ÖRTMEK ÇARE OLUR
Başkan Balcı, “Betonun yerleştirilmesi ve yüzey düzeltilmesi işlemleri için iyi bir planlama yapılması şarttır. Döküm yerine ulaşan beton bekletilmeden yerleştirilmeli ve vibrasyon kısa sürede tamamlanmalıdır. Erken su kaybı betonda plastik rötre çatlaklarına neden olduğundan beton yüzeylerinin ıslak bezlerle örtülmesi gereklidir. Bezlerin kurumasına imkân verilmemeli ve kısa aralıklarla su püskürtülerek ıslatılmalıdır. Böylece, döküm sonrasında betondan rutubet kaybı önlenmiş olur.  Betonu doğrudan güneş ışığından mümkün olabildiğince korumak gereklidir.  Beton dökülüp yerine yerleştirildikten sonra hemen ilk mastarlama yapılır. Daha sonra bir insan beton üzerine çıktığında birkaç mm derinlikte iz oluşunca ikinci mastarlama işlemi yapılabilir” dedi.
KARIŞTIRMA SÜRESİ SINIRLANDIRILMALI
Başkan Balcı, “Betonun üretimi ile yerleştirilmesi arasındaki süre en aza indirilmelidir. Beton imalat tesisi ve şantiye arasında iyi bir iletişim sağlanmalıdır. Nakliye şehir trafiğinin yoğun olmadığı süre içerisinde gerçekleştirilmeye çalışılmalıdır. Beton yerleştirme hızı düşük ise transmikserin içindeki beton miktarının azaltılması, priz geciktiricilerin kullanılması değerlendirilebilir. Karıştırıcı ve transmikser tamburunun beyaza boyanması ve beton santralinden çıkışta dışının sulanması yararlı olabilir. Aşırı ısınmayı önlemek için betonun karıştırma süresini sınırlandırmak gereklidir. Beton üretiminde kullanılan karma suyunun sıcaklığının yüksek olmamasına özen gösterilmelidir. Su beyaza boyanmış tanklarda tutulmalı ve güneş ışınlarının doğrudan etkisinden korunmalıdır.  Hidratasyon ısısı düşük çimento kullanmak ve çimento dozajını gereksiz yere arttırmamak yarar sağlar” dedi.
SICAK HAVA AKSAMLARA NEDEN OLABİLİR
Başkan Balcı, “Betonda en büyük hacme sahip bileşen olan agreganın sıcaklığı da denetlenmelidir. Agregayı güneş ışınlarının doğrudan etkisinden koruyarak veya su püskürterek sıcaklığının düşürülmesi sağlanabilir. Beton suyunun bir bölümünün agrega büyüklüğündeki buz parçalarıyla yer değiştirmesi de bir önlem sayılabilir. Betondaki buzun tümünün erimesi sağlanıncaya kadar karıştırma süresi uzatılmalıdır. Beton karışımına buz ilave etmek başlangıçta beton sıcaklığını azaltsa da, bir süre sonra karışım sıcaklığı çevre sıcaklığına ulaşacaktır.Sıcak havada beton dökümü esnasında çeşitli aksamalara bağlı olarak beton özelliklerinin istenilen şekilde elde edilmesinde sorunlar yaşanabilir. Bu koşullarda beton dökümünde en önemli adım döküm öncesi planlama aşamasıdır, detaylı bir planlama ve beton döküm safhalarının uygun koordinasyonu ile yaşanabilecek aksamalara karşı önleyici tedbirler önceden alınabilir” dedi.  KUBİLAY ELDEMİRCİ
 
Bu haber 48 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum