Av. Sitare Alkım ÜNVER

Av. Sitare Alkım ÜNVER


AYIPLI MAL VE HİZMETLERDE TÜKETİCİNİN HAKLARI

05 Ağustos 2022 - 15:11

Tüketicinin satın aldığı malda ya da hizmette çıkan bir ayıp nedeniyle zarara uğraması halinde başvurabileceği belli seçimlik hakları bulunmaktadır. Günümüzde artan satış sözleşmeleri nedeniyle bir mal ya da hizmet satın alan tüketicinin hak kaybına uğramaması ve ayıplı mal veya hizmet nedeniyle uğradığı zararı gidermek amacıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) ile tüketiciye tercih edebileceği bazı haklar tanınmıştır. Yazımızda da bu konuya değinip tüketicinin hakları hususunda bilgi vereceğiz.
Öncelikle ayıplı mal kavramına bakacak olursak; esasen sözleşmeye aykırılık taşıyan malın ayıplı mal olduğunu söyleyebiliriz. Malın ambalajında, internet sitesinde, reklam ve ilanlarında satıcının taahhüt ettiği ya da malın vasfı gereği malda bulunması gerekli özelliklerin bulunmaması halinde ayıp söz konusudur. Misal malın ya da hizmetin ekonomik değerini düşüren, malın tahsis edildiği amaca uygun kullanımını engelleyen özellikler ayıp olarak nitelendirilir.
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici şu seçimlik haklardan istediği birini kullanabilir:
1) Sözleşmeden dönerek bedelin iadesini isteyebilir.
2)Satış bedelinde indirim isteyebilir.
3)Satılanın ücretsiz onarımını isteyebilir.
4)Satılanın ayıpsız olan misli ile değiştirilmesini isteyebilir.
Satıcı ise tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Son olarak ayıplı maldan sorumluluğun, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabi olduğunu belirtelim. Belli hallerde ise bu süre daha uzun ya da kısa olabilmektedir. Bu bakımdan olayın niteliğine göre değerlendirme yapmanın daha doğru olacağına değinmekte fayda bulunmaktadır.
 

Bu yazı 698 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum