İlhan Sarıtepe

İlhan Sarıtepe


Hz. Peygamber'in Kız Çocuklarına Verdiği Değer

04 Şubat 2023 - 19:07

Hz. Muhammed'in (SAV) kız çocuklarına olan merhamet ve düşkünlüğü çok başkaydı. Dünya kız çocukları gününe özel olarak, Hz. Peygamberin bu konudaki tüm hadis ve davranışlarını sizler için araştırdık.

Kur'an-ı Kerim'deki ayetler doğrultusunda, gönderildiği toplumda kız erkek ayrımını kesinlikle yasaklayarak, bu konuda insanlar arasında 'erkek çocuğunu üstün tutma' geleneğini ortadan kaldırmaya gayret etmişti.

Cahiliye devrinde kız çocuğu adeta bir utanç kaynağı gibi görülürken, kız çocukları diri diri toğrağa gömülürken, Hz. Peygamber'in gelmesiyle bu durum son buldu. Hz. Peygamber (SAV) yaptığı anlaşmalarda bile, kız çocuklarına dokunulmamasını şart koşuyordu.

Cahiliye dönemindeki kız çocuklarının diri diri gömüldüğü bir zamanda peygamber olarak görevlendirilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV), hiçbir şekilde cinsiyet ayırımı yapılmaması gerektiğini, gerek davranışlarıyla gerek de sözleriyle vurgulamıştır.

PEYGAMBER'İN KIZ ÇOCUK SEVGİSİ

Kız çocuklarını hor görmenin yanlış bir tutum olduğunu belirten Peygamber Efendimiz'in (SAV), evlatları arasında ayrımcılık yapan kimselerden Allah c.c'un razı olmadığını belirttiği öne sürülmektedir.

Cahiliye dönemindeki insanların at gözlüğüyle bakan bu bakış açılarını yok etmek isteyen Peygamberimiz (SAV), omuzunda kız torunu olmasına rağmen namazını bozmamış ve bu davranışıyla adeta şu mesajı vermiştir:

"Sizin kız diye horladığınız bu seçkin varlığı, ben omzumda taşıyıp baş tacı ediyorum."

Hz. Peygamber'in  (SAV) kendisine gelip biat etmek isteyenlerin biatını kabul etme şartlarından birinin, kız çocuklarını öldürme âdetlerini terk etmeleri olduğu ayetle de sabittir. Yüce Allah bu hususta; "Ey Peygamber! İnanmış kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek...şartıyla sana biat etmek üzere geldiklerinde onların biatlerini kabul et." buyurur.

Hz. Peygamber (SAV), her fırsatta ashabına kendi kız çocuklarına yahut kimsesiz kız çocuklarına bakmalarını, onları erkek çocuklardan ayırmamalarını tavsiye etmiştir. Bir sahabe kendi kızını veya başka birinin kızına iyilik yapmış ise Allah'ın elçisi, o sahabeye iltifatta bulunmuş ve onu cennetle müjdelemiştir.

Cahiliye dönemindeki 'soyu erkek evlat sürdürür' anlayışının aksine dört kız babası olan Hz. Peygamber'in soyu kızları ile devam etmiştir.

Hz. Peygamber'in kızlarından Hz. Fatıma, babasının odasına girdiğinde Hz. Peygamber'in onu ayakta karşıladığı, selamını alıp onu öptüğü ve yerine oturttuğu, babası da Fâtıma'yı ziyaret ettiğinde Fâtıma'nın aynı davranışı sergilediği nakledilmiştir.

Peygamber (SAV), kızlarına gösterdiği sevgiyi kız torunlarına da gösterirdi. Hz. Zeynep, Medine'ye taşınınca Ümame isimli kızı ile birlikte Hz. Peygamber'in (SAV) evine yerleşti. Hz. Peygamber (SAV), kızı ve küçük yaştaki torunu Ümame'nin Medine'ye göç etmelerine çok sevindi ve onlarla zaman geçirmeye başladı. Torunu Ümame ile birlikte toplumun içine çıkar, mescide gider ve namaz kılardı.

Bir rivayete göre Hz. Peygamber (SAV), Ümame kucağında olduğu halde ashabına namaz bile kıldırdı. Secdeye varırken Ümame'yi yere bıraktığı, kıyama kalkınca onu tekrar kucağına alarak namaza devam ettiği rivayet edilir. Yani Hz. Peygamber (SAV), namaz gibi önemli bir ibadet esnasında, bir kız çocuğunu kucağında taşıyarak toplumun bu konudaki algısını müspet yönde değiştirmek ister.

 

KIZ ÇOCUKLARI İÇİN HADİS-İ ŞERİFLERİ

“Kimin bir kız çocuğu dünyaya gelir de onu toprağa gömmeden, horlamadan ve üzerine erkek çocuğunu tercih etmeden yetiştirecek olursa Allah Teâlâ o kimseyi cennetine koyacaktır.”

"Kim kız çocuklarını büyütür ve onlara iyi davranırsa, o çocuklar kendisi için cehennem ateşine kalkan olur."

“Her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse, kıyamet günü o kimseyle ben şöyle yanyana bulunacağız” buyurdu ve parmaklarını bitiştirdi. (Müslim)

"Kim üç tane kız çocuğu yetiştirir, güzel terbiye eder, evlendirir ve onlara iyilikte bulunursa, o kişi için cennet vardır."

“Kızlarınızı altın ve gümüş ile süsleyin! Elbiseleri güzel olsun! İtibar kazanmaları için en güzel hediyelerle ihsanda bulunun !” (Hakim)

Erkek çocuk nimet, kız çocuk ise hasenedir; yüce Allah nimetin hesabını sorar, haseneye ise mükâfat verir. (İmam Cafer-i Sadık (a.s)

"Allah'tan korkunuz; çocuklarınız arasında adaletli davranınız."

Bu yazı 204 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum