Mühübe Taşkın

Mühübe Taşkın


TATİLLER VERİMİ ARTTIRIR

16 Kasım 2021 - 16:28

Okullar birinci dönemin ilk ara tati- line girdive çocuklar“ohhhhh” dedi. Tatiliverimli, etkilive aynızamanda eğlenmeye ve dinlenmeye zaman ayı- rarak geçirmek için neleryapmalıyız? Tatillerin dinlenerek,eğlenerek,de- ğişik aktivitelerle değerlendirilmesi- nin eğitimde verimliği arttırdığını unutmamamız gerekiyor. Molalar öğrenmenin bir parçası olup psikolojik iyilik halinin bekçisidir. 9 Günlük tatil çocuklarla ailelerin birlikte zaman geçirmesi açısından önemli bir fırsat. Gelişim açısından düşünürsek hem büyük hem de küçük çocuklarda yor- gunluğu önler. Yorgunluk ise verimli dersçalışmayı engelleyen en önemli faktörlerden bi- risidir. Sürekli çalışmak, ara vermemek iyi bir fikir değildir. Performans kaygısının ve başarısızlık korkusunun yerleşmesine, duygu- sal bir basınç oluşturmasına neden olur. Hayatın kendisi öğretmendir, okul dışı öğrenmeler de çocuğun gelişimi açısından çok etkilidir. Tam gün okula devam eden çocuk- larda ödev baskısı sıklıkla görülen bir sorundur. Öğrencilerin önünde uzun bir eği- tim yaşantısı olacağı için öğrenme davranışını sevmeleri, zorunluluktan ziyade heveslive istekli olarak çalışma- lara katılmaları, okulun da kazandır- ması beklenen en kritik önemdeki davranıştır. Mevcut çalışma takvimi içerisinde gördüğümüz çok zeki olsa, çalışmayı sevse bile bir çocuk, aşırı çalıştığı zaman saçı dökülür, egzama çıkarır, uyku bozukluğu yaşarve beden strese girer. Bu tür performans kaygısı nedeniyle takip ettiğimiz öğrencilerin tatile çıkar çıkmaz somatik belirtilerinin hemen geçtiğini gördüğümüz durumlar çok olmuştur. Bu tip ara tatillerçocukların ruh sağ- lığı açısından da önemlidir. Çocuklar 9 günlük tatilde arkadaşla- rını, öğretmeninive eğitim faaliyetle- rini özleyerek okula dönmek isteyecekler. Tatillerin dinlenerek, eğlenerek,de- ğişik aktiviteler kazanılarak değerlen- dirilmesinin eğitimde verimliği artıracaktır. Molalar öğrenmenin bir parçası olup,psikolojik iyilik halinin bekçisidir. Değişik fiziksel aktivitelerise sadece fizikselsağlığa zararsağlamaz aynıza- manda bilişsel işlevleri artırarak daha yüksek akademik performansa yol açar. Ebeveynlerçocuğun tatil planlarına kendilerini de dahil edebilirse elbette ideal olan gerçekleşir.Evde veya başka yerde olması fark etmez. Ailecek bir şeyler yapmak giderek zorlaşmasına rağmen ailenin işlerini erteleyerek bir arada zaman geçir- meye önem vermesi çocuk için en temelve en önemli ihtiyaçlardan biri- dir. Çocukların dinlenme hakkında saygı duyarak, oynaması, kendi yete- neklerini keşfetmesi,akrabalık ilişkile- rini güçlendirmesi iyi bir zaman planlamasıyla mümkündür. Tatil demek,kurallardan vazgeçmek değil, alışkanlıkları değiştirecek farklı öğrenmeleri aktif hale getirmek ve bunu oyun şekline döndürebilmek, çocuğun katılımınıvemotivasyonunu sağlayabilmek için yeni bir strateji iz- leyebilmektedir.
(DHA)

Bu yazı 98 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum