Mustafa Ece

Mustafa Ece


Ne Amerika ne Çin sadece Türkiye

02 Nisan 2022 - 16:21

Aslında güç tarih boyunca zaman zaman el değiştirir. Gelecek hesabı yapan ve geleceklerini de çok kalabalık nüfusa sahip Çin üzerinden dünyaya kabullendirmeye çalışan bir grup şey- tani kapitalist aklın varlığı ortadadır. Lakin şunu unutmamamız gerekiyor her şeyi yoktan var edenin izni olmak- sızın yaprak bile kıpırdamaz. Bütün bu olayları şeytani aklın hesabı olarak kabul edecek olursakYüce Yaratıcıyı ve Yüce Yaratıcının her şey üzerindeki ha- kimiyetini unutmuş oluruz. Gelecekle ilgili insanların her birinin kendilerine göre hesapları ve hedefleri vardır. Önümüzdeki günler insanlığın geleceği ile ilgili değişik senaryoların ortaya konulduğu ve insanlığın hayrına düşünmeyenlerin gelecek hesapları yaptığı günler olarak gözüküyor. Dün- yanın Jandarmalığını yapan Ameri- ka'nın elinden gücünü alıp Çine yönlendirmek isteyenlerin varlığını ek- ranlarda anlatıp duruyorlar. Geçmiş tarihte Çin Seddi Çinlilerin ülkesine Türklerin girmemesi için ya- pılmıştır diye söylense de aslında Çin Seddi, Çinlilerin dünyaya yayılmasına engel olmak için, o günkü Egemengüçler tarafından Çinliler eliyleyaptırıl- dığını düşünüyorum. Ve onları durdurmaya güç yetirebilen tek mil- lette Türklerdir. Tarih tekerrür edecek gibi görünüyor,Çinlileri kendi hedefle- rine ulaşmak için görenler, aynı za- manda dünyanın ikinci Kutbu için Türkleri hesap etmekten uzak durama- yacaklardır. Tarih boyunca Çinlilerin karşısında durabilen ve onların dün- yada sınırsız dolaşım hakkını kısıtlaya- bilen tek millet Türklerdir. Gelecektarihi yazmaya çalışanların bunu unutmadı- ğını ve bizlerin de bunuunutmaması gerektiğini hatırlatırım.Geçmişte ve günümüzde Amerika ve Rusya gibi dünyayı iki kutup üzerine şekillendir- mek isteyenlerin gelecekte Çin ve Türkiye üzerinden dünyayı şekillendir- meye çalışacakları ortadadır. Toplumolarak bizlerin şeytani aklın hizmetinden ziyade Yüce Yaratıcının kural ve prensipleri ile hareket eden, hak ve adalet ölçüsüyle insanlara ve in- sanlığa hizmet edebilen bir toplumo- lursak,işte o zaman hem Müslüman ülkeleri hem de Türk Cumhuriyetlerini bir arayatoplama kabiliyetimizi yaşar ve yaşatabiliriz.Önümüzdebiraz zah- metli ve zor günlerin bizleri bekledi- ğini unutmayıp, bugünleri birlik ve beraberlik içerisinde, hem kendi top- lumumuz hem de Dünya insanlığı içi- numut olacak bir şekilde kucaklamamız gerektiği ortadadır. Şunu iyi bilmeliyiz ki doğumlar her zaman için sancılıdır fakat doğumdan sonraki aşama çok daha önemlidir.Bunun için toplum olarak el- birliğiyle geleceğimizi yazmak ve şekillendirmek bizlerin elindedir. Yeniden büyük Türkiye içinve şeytani akla köle olmadan yaşayabilen insanlık için hep birlikte gayret etmeli, birlik ve beraberliğimizi ülkemizin dışındakilerin men- faatine peşkeş çekmemeliyiz. Bazen yardım alarak, bazen yardım almadan insanlar gelecek hedeflerine ulaşma çabası ve gayreti içerisinde olurlar. Biliyoruz ki toplumlarda insan- lar gibi doğar, gelişir, büyür, hedefle- rine ulaşmak için uğraşır ve sonunda bu dünya hayatından ayrılır giderler. Lakin bazı toplumlar vardır ki onlar kül- lerinden yeniden doğar,içinde bulun- duğumuz Türk toplumu küllerinden yeniden doğan toplumlardan biridir. Geçmişimizden kopartılıp tarihimizi iyi bilemez hale geldiğimiz için bugünü yaşayanlar olarak bizler geçmişimizi ve geçmiş tarihimizi batılıların dilinden ve yazdıkları tarihten öğreniyoruz.

Bu yazı 150 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum